Μια νεότερα ανεπτυγμένη περιοχή της Κρήτης είναι αυτή της Ανάληψης. Βρίσκεται 24 χιλιόμετρα ανατολικά του Ηρακλείου με αρκετές βραχώδεις ή αμμουδερές παραλίες όπου καλύπτουν την διάθεση για μπάνιο ή την απομόνωση αντίστοιχα.